U kreeg per e-mail de minimale vereisten om als ME actief te zijn tijdens de corona epidemie. Het staat elke ME vrij om meer te doen, maar deze voorwaarden geven het minimum aan. Het is belangrijk dat u zich realiseert dat u hier een bepaalde voorraad materiaal voor nodig hebt, en dat uw personeel akkoord moet zijn met de te volgen werkwijze.

Alle vragen zijn verplicht in te vullen!