Aangezichtsaantrekkelijkheid

In dit onderzoek zal in hoofdzaak nagegaan worden welke aangezichtskenmerken een rol spelen bij het beïnvloeden van aantrekkelijkheid. Daarnaast past een deel van de vragenlijst ook in het lopende evolutionair biologische onderzoek naar gedrag bij mensen.
(Het onderzoek is momenteel beëindigd)