Complicaties

Deze enquête richt zich tot de artsen werkzaam op de dienst gastroenterologie van het universitair ziekenhuis in Antwerpen.

Het betreft een registratie van de complicaties na endoscopie en echografie. Het doel is een continue klinische bekwaamheid te verzekeren, het bevorderen van een continue kwaliteitsverbetering en verzorgen van de veiligheid van de patiënten.

De gegevens worden gecodeerd en strik vertrouwelijk behandeld. Niemand zal bij naam of op een andere herkenbare wijze geïdentificeerd kunnen worden.

Start de complicaties enquête