We vragen u om deze enquête in te vullen. Uw ervaringen omtrent het behandelde thema zijn voor ons van groot belang. De resultaten van de ingevulde enquêtes moeten ons in staat stellen om dit thema beter in kaart te brengen en op die manier het beleid er rond beter te ondersteunen.