Uw antwoorden worden verwerkt door ons onderzoeksteam aan de Universiteit Antwerpen. Wij behandelen al uw gegevens anoniem en strikt vertrouwelijk. Daardoor kan niemand ooit achterhalen wie de vragenlijst heeft ingevuld.