Bevraging Bevolkingsonderzoek

Beste deelnemer,

Hartelijk bedankt voor je interesse in deelname aan mijn masterthesis onderzoek over dikke darm- en borstkanker bij vrouwen. Jouw antwoorden kunnen helpen om de screeningsprogramma’s in Vlaanderen te verbeteren en zo een streepje voor te hebben op borstkanker en dikke darmkanker.

Bedankt voor je tijd en bijdrage aan mijn onderzoek!

Met vriendelijke groeten,
Laura Heyndrickx

Dear participant,  

Thank you for your interest in participating in my master’s thesis research on colon and breast cancer in women. Your answers can help to improve the screening programmes in Flanders and thus have an advantage over breast cancer and colon cancer.

Thank you for your time and contribution to my research!  

Best regards, 
Laura Heyndrickx

Chère participante,

Je vous remercie de l’intérêt que vous portez à participer à ma recherche de thèse de maîtrise sur le cancer du côlon et du sein chez la femme. Vos réponses peuvent contribuer à améliorer les programmes de dépistage en Flandre et ainsi avoir un avantage sur le cancer du sein et le cancer du côlon.

Merci pour votre temps et votre contribution à mes recherches !  

Sinceres salutations  
Laura Heyndrickx